სახელოსნო

3D მინის ბოჭკოვანი

დაჭრილი Strand Mat And ნაქსოვი Roving

მინაბოჭკოვანი როვინგი

FRP კარი

მრავალღერძიანი ქსოვილი